Budget 2022

Aarhus Stiftstidende har bragt mit debatindlæg om Region Midtjyllands budgetforlig for 2022: https://stiften.dk/artikel/alternativet-gl%C3%A6der-sig-kultur-p%C3%A5-recept-og-mere-gr%C3%B8n-omstilling-til-os-alle-i-regionen Det blev også bragt i Horsens Folkeblad: https://hsfo.dk/artikel/vi-har-endnu-en-gang-bevist-at-man-kan-komme-langt-med-et-mandat-hvis-man-har-gode-ideer-og-et-godt-samarbejde-p%C3%A5-tv%C3%A6rs-af-regionsr%C3%A5det

Ingen fødeklinik med stor udvidelse af sygehuset i Silkeborg

På vegne af Alternativet foreslog jeg en fødeklinik i Silkeborg til budgetforhandlingerne i Region Midtjylland. Det var der ikke opbakning til, men til gengæld blev vi enige om bl.a. en stor og tiltrængt udvidelse af sygehuset i Silkeborg. https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/895a902c-407a-4e3e-baa0-0efc19e3430c/

Kulturprojekter skal genoplive Region Midtjylland

Vi trænger til kultur efter alle nedlukningerne, og nu støtter vi fra Region Midtjylland 40 små og store kulturprojekter med i alt 7,7 mio. kr.  Jeg er rigtig glad for prioriteringerne og beskriver det nærmere i mit debatindlæg Aarhus Stiftstidende: https://stiften.dk/artikel/hos-alternativet-er-man-tilfreds-store-og-sm%C3%A5-kulturprojekter-skal-genoplive-region-midtjylland

Samfundsformerne – ungeinvolvering i Region Midtjylland

Som regionsrådsmedlem har jeg både foreslået et børn- og ungeregionsråd og et regionalt borgerting – for at få mange flere involveret i det politiske liv i regionen. Det kunne jeg ikke samle flertal for, men heldigvis har forvaltningen lyttet rigtig godt til intentionerne og lavet et andet projekt, som vel næsten er en slags blanding […]

Tolkegebyret er (stadig) spild af penge

Lægerne spilder tid på grund af tolkegebyret, vi regionen spilder penge på at administrere det. Lad os nu få det afskaffet!  Det har jeg skrevet et lille debatindlæg om i JP Aarhus (kræver abonnement at læse):  https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/debat/breve/ECE12818418/tolkegebyret-er-spild-af-penge-lad-laegerne-arbejde-med-patienter-i-stedet-for-papir/

Region Midtjyllands blå busser skal være grønne

Jeg har skrevet lidt om, hvordan jeg har arbejdet for en bæredygtig omstilling af den kollektive transport i Region Midtjylland.  https://stiften.dk/artikel/alternativet-foresl%C3%A5r-bl%C3%A5-busser-b%C3%B8r-v%C3%A6re-gr%C3%B8nne-indeni

Region Midtjyllands nye bæredygtighedsstrategi

Jeg har skrevet et debatindlæg om Region Midtjyllands nye bæredygtighedsstrategi. Det er blevet bragt i en række lokalaviser i Midtjylland:  Horsens Folkeblad var først: https://hsfo.dk/artikel/ny-b%C3%A6redygtighedsstrategi-det-er-vigtigt-at-m%C3%A5ls%C3%A6tningerne-i-aftalen-bliver-grundlaget-og-ikke-loftet-for-vores-ambitioner Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/295bf074-2a55-404b-b0ca-634e41c1c2ee/ Aarhus Stiftstidende: https://stiften.dk/artikel/alternativet-gl%C3%A6der-sig-vi-er-p%C3%A5-vej-mod-mere-b%C3%A6redygtighed-i-regionen Lokalavisen Skanderborg: https://skanderborg.lokalavisen.dk/laeserbreve/2021-02-07/Alternativet-gl%C3%A6der-sig-over-Region-Midtjyllands-nye-b%C3%A6redygtighedsstrategi-7606910.html Selve bæredygtighedsstrategien kan læses her: https://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5Cdagsordener%5Cregionsraadet%202021%5C27-01-2021%5CAaben_dagsorden&appendixId=296623

Sexisme og sexuelle krænkelser

Jeg har foreslået, at Region Midtjylland skal have en slags “whistleblowerordning”, hvor man anonymt kan henvende sig om krænkende adfærd.  Det har TV Midtvest og TV2 Østjylland dækket i dag: https://tv2ostjylland.dk/arkiv?date=2020-10-20&clip=98a587e2-c4ec-4ed0-882e-180906ef9849 https://www.tv2ostjylland.dk/region-midtjylland/anonyme-tip-om-sexisme-kan-vaere-paa-vej-i-sundhedsvaesenet https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/20-10-2020/1930/region-sexkraenkelser-skal-frem-i-lyset?autoplay=1#player https://www.tvmidtvest.dk/region-midtjylland/region-midtjylland-undersoeger-kraenkelsessager-der-er-formentlig-flere

Alternative mærkesager i Region Midtjyllands budget 2021

Stiften har bragt mit debatindlæg om budgetforliget i Region Midtjylland – et godt forlig med mange af Alternativets mærkesager! https://stiften.dk/artikel/gl%C3%A6de-i-alternativet-fik-plads-til-m%C3%A6rkesager-i-regionens-budget Det har også været i bl.a. Herning Folkeblad: https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/b45f2b26-f4f3-4044-8a4c-ad5123150775/

Opgør med brugerbetaling

I budgetforliget i Region Midtjylland fik vi taget et stort skridt væk fra brugerbetaling for forældre til indlagte børn. Vi har afsat 3,5 mio. kr. til formålet, og jeg håber, det er nok til at give både gratis kost og logi til begge forældre! https://viborg-folkeblad.dk/artikel/opg%C3%B8r-med-brugerbetaling https://stiften.dk/artikel/debat-indlagte-b%C3%B8rn-har-behov-for-begge-deres-for%C3%A6ldre