Pressemeddelelse: Alternativet går med i budgetforlig i Region Midtjylland

Alternativet er med i det brede forlig om budget 2019 i Region Midtjylland. Budgetforliget indeholder en række besparelser som følge af den begrænsede økonomiske ramme, regionerne er underlagt i økonomiaftalen med regeringen.

Selvom Alternativet kun har ét mandat i regionsrådet i Region Midtjylland, er der lang en række Alternative fingeraftryk på budgetforliget.

Markant løft af psykiatrien

Alternativet har sammen med mange andre partier prioriteret et markant løft at psykiatrien. I alt tilføres psykiatrien 50 mio. kr. i 2019, og Alternativet har dermed været med til at tilføre psykiatrien i Region Midtjylland i alt 65 mio. kr. siden regionsrådsvalget i 2017.

Ã…ben Dialog

Alternativet har fået forligspartiernes opbakning til, at der ved udmøntningen af midlerne til psykiatrien prioriteres midler til at fremme non-farmakologiske behandlingsmuligheder i psykiatrien. I den forbindelse sættes blandt andet fokus på anvendelse af Ã…ben Dialog som behandlingsmetode ved at Region Midtjylland, så vidt muligt i samarbejde med kommuner i regionen, afholder en konference om Ã…ben Dialog i anden halvår af 2019.

Medicinsk cannabis

Folketinget har indført en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Der er blandt lægerne både modstandere og tilhængere af forsøgsordningen. For at udbrede viden om medicinsk cannabis har Alternativet fået med i budgetforliget, at Region Midtjylland afholder en konference om medicinsk cannabis for læger i regionen.

Økologi i blodbankerne

Det er vigtigt for Alternativet at fremme økologien. Vi er allerede godt i gang med det mange steder i Region Midtjylland, og på Alternativets forslag bliver der fremover også prioriteret økologi i blodbankerne.
Der er tale om, at de drikkevarer (juice, sodavand, kakao mv.) og snacks (frugt og chokolade), man får, når man donerer blod, bliver økologisk. Det bliver måske nogle lidt mindre stykker chokolade end i dag.

Klimaregion

Region Midtjylland gør en stor indsats for at nedbringe sin udledning af CO2. Forligspartierne er enige om at fortsætte dette arbejde, og parterne har tilsluttet sig Alternativets forslag om at undersøge muligheden for at blive “Klimaregion” ved at forpligte sig til at reducere sin udledning af CO2 med 2 % om året.

Bæredygtig omstilling af Region Midtjyllands transportsektor

Alternativet ønsker en bæredygtig omstilling af Region Midtjyllands transportsektor. I forbindelse med budgetforliget har forligspartierne tilsluttet sig Alternativets forslag om, at der ved indkøb af alle typer af transportmidler (tog, busser, lastbiler, biler, ect.) skal undersøges muligheden for at vælge transportmidler drevet af el, brint eller biogas.
Der udarbejdes efterfølgende en politik for indkøb af transportmidler, hvor det fastlægges, hvilke indkøb, der skal forelægges til politisk stillingtagen, og hvor store merudgifter administrationen kan godkende selvstændigt.

Ligestilling

Alternativet arbejder for ligestillingen mellem kønnene. En vigtig måde at fremme ligestillingen på, er ved at tilskynde til, at både mænd og kvinder holder barselsorlov. I forbindelse med budgetforliget har Alternativet fået opbakning til, at der sættes fokus på mandlige ansattes muligheder for at holde barselsorlov.

Samlet set er Alternativet meget tilfreds med resultatet af budgetforhandlingerne i Region Midtjylland. Der har været en god proces, hvor alle partier har bidraget konstruktivt. Det gode samarbejde i regionsrådet ses også af, at det er lykkedes at forhandle et budgetforlig, som alle partier er med i.

Kontakt: Rasmus Foged, Regionsrådsmedlem for Alternativet, Region Midtjylland, +45 23 70 18 70

Del indlæg

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email