Alternativet støtter IKKE en Kattegat-forbindelse!

Af:

Tenna Duch Schaldemose – Byrådskandidat i Aarhus for Alternativet

Rasmus Foged, Regionsrådskandidat for Alternativet i Region Midt

Line Gessø, Regionsrådskandidat for Alternativet i Region Sjælland

Torsten Gejl, Politisk ordfører for Alternativet

Peter Kjær Hansen, transportordfører og byrådskandidat i Køge for Alternativet

Fra Alternativets side vil vi gerne melde klart ud for så vidt angår vores holdning til en Kattegat-forbindelse. Så den får I her … – og det kan egentlig siges ret kort: *Alternativet støtter IKKE en Kattegat-forbindelse!*

Vi står midt i en klimakrise, hvor vi skal gøre alt, hvad vi kan for at reducere vores CO2-udledning. Derfor mener vi ikke, at tiden er moden til at drøfte eller undersøge gigantiske anlægsprojekter som en Kattegat-forbindelse, som uvilkårligt også vil gøre indhug i natur, som skal beskyttes og bevares som fx på Samsø og på Røsnæs.

Det er én af grundene til, at vi i Alternativet har valgt at stå uden for hele vejdelen i sommerens Infrastrukturplan. Vi mener ikke, at vi behøver mere motorvej i Danmark – hverken på Sjælland eller i Jylland. Vi har mere end rigeligt.

Hvad vi derimod skal, er at reducere antallet af biler. For vi har i forvejen alt for mange. Det er jo derfor, at vi holder så meget i kø. Det er også derfor, at trafikmodellerne mener, at vi behøver mere motorvej og asfaltere mere natur. Men det er skruen uden ende. For mere asfalt vil blot føre til endnu mere trafik. Fremskrivningerne indikerer 600.000 flere biler i 2030. Men de selvsamme fremskrivninger siger, at vi ”kun” bliver 200.000 flere borgere i Danmark. Der er noget, som ikke stemmer!

Derfor er vi nødt til at gøre en indsats for at reducere antallet af biler – uanset om vi alle i fremtiden kommer til at køre i elbiler eller selvkørende biler. For i 2030 vil halvdelen af bilparken stadig være benzin- og dieselbiler. Den indsats er i høj grad en opgave, som skal løses lokalt i form af grønne fællesskaber, hvor vi billedligt talt “rykker sammen i bussen” i stedet for at holde (stædigt eller af nød?) fast i “retten til eget rat”.

I Alternativet er vi meget bevidste om, at vi er nødt til at begynde at transportere os mere bæredygtigt. Det betyder både, at vi skal arbejde for en hurtig grøn omstilling (læs: elektrificering) af vores transportsektor, men også at vi skal effektivisere de løsninger vi allerede har. Det være sig i form af #cyklisme, #samkørsel, #delebiler, #billigerekollektiv og #meregodspåbane. Det være sig i form af øget brug af #hjemmearbejde eller fx overveje tanken om nye lokale kontorfællesskaber, hvor man kan møde ind på kryds og tværs af jobtype og arbejdsplads. Men også at vi skal pålægge benzin og diesel en nødvendig CO2-afgift og introducere roadpricing for at give et incitament, som ikke kan misforstås. Altså en kombination af gulerod og pisk, som naturligvis skal være socialt balanceret.

Vi er nødt til at finde sammen om nye trafikale løsninger, som kan reducere og optimere mængden af trafik og dermed reducere både CO2, trængsel og støj (og penge!) og samtidig understøtte mere bæredygtige liv med mindre stress og jag, hvor vi ikke behøver at hamre i rattet eller række fuck-finger eller råbe ad hinanden i trafikken. Det er ikke sundt for nogen. Derfor er transportpolitik i Alternativets version både klimapolitik og sundhedspolitik.

Men tilbage til Kattegat-forbindelsen: Vi indrømmer, at vi i Alternativet har leget med tanken om en boret dobbeltrettet jernbanetunnel med et underjordisk trinbræt under Samsø til både passager-, auto- og godstog. Ala tunnelen under den engelske kanal. En jernbane, hvor man allerede på Københavns Hovedbanegård eller ved Høje Taastrup kunne sætte sig til rette med en kop kaffe, en god bog og lade børne tegne eller lege frit – og så en time senere gøre stop uden for Aarhus og forsætte turen i det jyske mod nord eller mod vest – i egen bil eller i en delebil.

Og så igen nej. Mængden af beton og stål som vil skulle bruges de næste 15 år til sådan et kæmpebyggeri – midt i den klimakrise vi allerede står midt i, og som vi ved, at vi har en bunden opgave med at finde bæredygtige og helhjertede grønne løsninger på, harmonerer simpelt ikke.

Hvis vi vil hurtigt fra Aarhus til København (eller den anden vej) – hvilket må antages at være fortalernes hovedargumentet FOR en Kattegatforbindelse – må opfordringen til DSB, Bane Danmark og trafikselskaberne være at nytænke den kollektive transport og køreplanerne mellem landets største byer (Top 25-byerne?), så det bliver attraktivt for både pendlerfolket og weekendrejsende, at lade bilen stå og i stedet hoppe ombord på toget, tage en bus eller booke en delebil.

Hvis vi i fællesskab kan lykkedes med en grøn omstilling af vores transportsektor, så er der slet ikke behov for en Kattegat-forbindelse.

Derfor støtter vi i Alternativet ikke en Kattegat-forbindelse! 😉

#GrøntValg #GrøntHåb 💚

Del indlæg

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email