Alternativet vil have kortere ventetid til fodterapi i Silkeborg

Den korteste ventetid til fodterapi med tilskud fra regionen er nu på 7 uger i Silkeborg Kommune. Der er kun to andre kommuner i regionen, hvor ventetiden er længere. Derfor mener Alternativet, at et af de 7 nye ydernumre til fodterapi skal placeres i Silkeborg Kommune. Dermed er Alternativet enig med formanden for Danske Fodterapeuter, der i en mail til regionsrådsformanden har gjort opmærksom på den lange ventetid i Silkeborg Kommune. Formanden har også henvist til, at der ikke er nogen fodterapeuter med ydernummer i den nordlige del af Silkeborg Kommune. Et flertal i regionens forretningsudvalg ønsker imidlertid ikke at lytte til anbefalingerne fra Danske Fodterapeuter. I stedet ønsker flertallet at udvide med et yderligere ydernummer i blandt andet Odder Kommune, hvor man kun skal vente 2 uger på at komme til fodterapi. I forretningsudvalget var det kun Psykiatri-Listen, der var enig med Alternativet i, at Silkeborg Kommune burde prioriteres. Alternativet vil på regionsrådsmødet den 19. december 2018 stille et ændringsforslag om, at der bliver oprettet et nyt ydernummer i Silkeborg Kommune i stedet for i Odder Kommune. Jeg håber, at de øvrige medlemmer af regionsrådet vil nå frem til at støtte, at det er vigtigere at gøre noget ved 7 ugers ventetid end ved 2 ugers ventetid. Link til sagsfremstillingen på regionens hjemmeside: http://www.rm.dk/politik/regionsradets-moder/dagsordener/#Forslagtilplaceringafydernumreiforbindelsemedudvidelseafkapacitetenp%C3%A5fodterapiomr%C3%A5det Trykt som læserbrev i Midtjyllands Avis 14. december 2018: https://mja.dk/artikel/ventetiden-til-fodterapi-i-silkeborg-skal-ned Desværre blev mit ændringsforslag nedstemt. Du kan se debatten om forslaget på denne video fra regionsrådsmødet: Regionsrådsmøde 19. december 2018, pkt. 29, oprettelse af ydernumre i fodterapi

Del indlæg

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email